Osobnosti:

Petr Svoboda

Petr Svoboda

  

20.3.2021
Projekt atletického tunelu.

Oddíl atletiky TJ Spartak Třebíč, spolek usiluje několik let o vybudování kvalitního sportovního zázemí pro zimní atletickou přípravu napříč spektrem sportovních organizací a škol nejen z Třebíče a Vysočiny, ale i širšího okolí. Vyvrcholením těchto snah je vytvoření projektové dokumentace pro výstavbu atletického tunelu a podání žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu (NSA). V případě úspěchu žádosti bude 70 % nákladů dotovat NSA, o zbytek nákladů by se mělo podělit Město Třebíč a Kraj Vysočina, kam byly rovněž odeslány žádosti o spolufinancování.

Možnost výstavby atletického tunelu se nabízí v místě atletického stadionu.  V současné době je hotová projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na tunel o délce 115 m a šířce 15,5m s hygienickým zázemím (wc, šatny), skladem a kanceláří, počítáno je se sektory pro skok daleký, skok vysoký i skok o tyči (cca 1/3 tunelu by měla výšku 8 m, zbytek 3,5 m), dále s vrhačským kruhem s možností házení do sítě. Celý prostor bude možné využívat doplňkově i na jiné sporty - ve vyvýšené části bude hřiště na volejbal, tenis, nohejbal, basketbal a badminton. Pomocí sítí bude možné prostor rozdělit na tři nezávislé části tak, aby v tunelu mohlo trénovat víc skupin najednou. Počítá se s celoročním využitím - od října do dubna převážně pro trénink atletiky, školní tělocvik a halové závody, ostatní měsíce trénink v případě nepříznivých klimatických podmínek, jako rozcvičovací prostor při pořádání národních či nadnárodních závodů, badminton či jiné míčové sporty.

Josef Vomela