Osobnosti:

Petr Svoboda

Petr Svoboda

 
98 let atletiky
v Třebíči

1919-201
7

Odkazy:
arrow ČAS
arrow KAS Vysočina
arrow Atletika Okříšky
arrow
AŠSK Třebíč
 

16.6.2017
Devadesátka startéra Ladislava Vybírala.

V pátek 17. června slaví devadesát let Ladislav Vybíral, dlouholetý závodník, poté hospodář a především startér našeho oddílu. Střílení k němu patřilo vždy. Hned v roce 1947 byl spolu s Matouškem a Maláskem členem vítězné hlídky celorepublikového Zborovského závodu probíhajícího na pražském Strahově. Branným závodům zůstal souběžně s atletikou věrný až do šedesátých let. Na další dlouhé roky vytvořil spolu se svým bratrem Janem, Jaroslavem Svobodou, Vlastimilem Pavelkou, Milanem a Vladimírem Werlovými, Janem Endlicherem a dalšími partu, která se ve skromných podmínkách stadionu pod Kostelíčkem starala obětavě o organizaci závodů pro další atletické generace. Sami pro sebe se na stadioně scházeli navíc vždy v úterý a ve čtvrtek po skončení tréninků k pravidelnému fotbálku staří – mladí.

Vzpomínky na něj jako na startéra má dnes několik generací běžců. Ta moje je ze čtvrtky běžené na třistametrové dráze pod Kostelíčkem někdy začátkem osmdesátých let. Tehdy se do drah nenasazovalo podle časů, ale losovalo se o ně. Pan Vybíral ohlásil losování, s nataženou rukou si stoupl přede mě a upřeně mi hleděl do očí. Na rozevřené dlani měl několik papírků zmuchlaných do kuliček. Na každém číslo dráhy. Pět kuliček leželo u sebe, jedna byla vystrčena až u prstů. Pochopil jsem a vzal si papírek s výhodnou vnitřní dráhou. Tehdejší startérův nenápadný veselý úsměv zůstal stejný dodnes a já si ho opakuju pokaždé, když se v poledne cestou na oběd potkáme na horní straně náměstí. Takovou krásnou věc dnešní sprinteři v době elektronických přihlášek už nezažijí.

Pro osvěžení paměti: V roce 2014 byl Ladislav Vybíral zařazen do síně slávy třebíčského sportu. Současný startér Jarda Bohutínský mu tenkrát do foyer divadla Pasáž přinesl startovní pistoli a pan Vybíral nám s ní odstartoval maraton vyhlašování výsledků každoroční ankety Sportovec města Třebíče. A tak, i když je Ladislav Vybíral už léta na atletickém odpočinku, popřeju mu, aby mu to ještě dlouho střílelo …

Milan Zeibert