Osobnosti:

Petr Svoboda

Petr Svoboda

 
98 let atletiky
v Třebíči

1919-201
7

 

30.4.2017
Informace k povinným lékařským prohlídkám.

Vážení rodiče,

protože jsou Vaše děti registrovanými sportovci v Českém atletickém svazu (dále ČAS) a zároveň členy sportovního střediska (dále SpS) atletiky zřízeného při TJ Spartak Třebíč, vyplývá z toho povinnost absolvovat každoroční sportovní prohlídku. Je to standardní postup každého sportovního odvětví, kterým preventivně chráníte zdraví Vašich dětí. Spojte se prosím se svým dětským (obvodním) lékařem a potvrzení přineste Vašemu trenérovi.

Výtah z prováděcích pokynů ČAS pro činnost SpS:

Zdravotní zabezpečení se řídí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013

Každý atlet zařazený do SpS musí před registrací absolvovat prohlídku se standardním klidovým EKG, pokud ji nemá, musí ji absolvovat do 30 dnů po zařazení do SpS a do té doby přebírá zodpovědnost zákonný zástupce písemným oznámením trenérovi.

Bez lékařské prohlídky má spolek povinnost atleta vyřadit ze SpS.

Pravidelnou prohlídku atlet absolvuje jednou za 12 měsíců bez nutnosti EKG, pokud to nevyžaduje zdravotní stav, rodinná anamnéza nebo doporučení lékaře.

Zdravotní posudek musí obsahovat vyjádření o zdravotní způsobilosti k výkonnostnímu sportu, tréninku a účasti na sportovních soutěžích.

Sportovní prohlídku hradí atleti (nebo jejich rodiče).

                                                                            Josef Vomela

Formulář vstupní prohlídky najdete zde.
Formulář pravidelné prohlídky najdete zde.
Formulář mimořádné prohlídky najdete zde.